Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond

Gaan alle verbrandingsgassen direct via de schoorsteen naar buiten, of zorgt een lek in de
schoorsteen voor een ophoping van schadelijke gassen in de kamers grenzend aan de
schoorsteen.

Trekt u schoorsteen wel goed.

Is uw stooksituatie veilig voor u en uw medemens.

Is de schoorsteen buiten op dak nog in en goede conditie.

Regent de schoorsteen niet in.

Bent u beschermd tegen de nestdrang van vogels.

Om zeker te zijn van een goed kanaal kunt u door ons een vakkundige test uit laten voeren.
Gecontroleerd kan worden op Trek en of lek en of andere beperkende factoren.

Tijdens de test krijgt u gedetaileerde uitleg over wat we gaan doen.
Uiteraard worden de resultaten direct overlegd en wordt u van een vakkundig vervolgadvies
voorzien.

Stookt het niet veel prettiger als u weet dat uw stook situatie een veilige situatie is.

 
  © 2008 SVB-Europa
  Grasplant 58 - 5658 GS Eindhoven - Tel.: 040-292 61 51